Dé transformatie als gezin reikt veel verder dan alleen maar bewust tijd en aandacht voor het gezin.
Enerzijds wordt er ruimte voorzien om de veerkracht bij onze kinderen sterker of nog sterker te maken, om mogelijke hindernissen op te heffen die hun weerhouden te durven en te mogen zichzelf te zijn, goed te functioneren.
De essentie van het geheel gaat om de puurheid van het kind terug ruimte te geven in de voor hen passende context.

Het belang van de samensmelting van het Ouder-Kind verhaal sluit hierbij aan in de zin van : ‘een deep dive’ om oude waarheden, onverwerkte emoties, vastgeroeste patronen te ontkrachten. De spiegeling ouder-kind hierin te leren herkennen en te bewegen naar een oplossingsgerichte aanpak. Op deze manier kom je tot een her-verbinding vanuit je puurheid met je ware zelf, je talenten, je levensinvulling zoals het bedoeld is. Dit resulteert in meer ruimte, nieuwe inzichten en mogelijkheden, anders denken, anders zien, anders verbinden op verschillende terreinen. De weg is open naar een andere dynamiek binnen het gezin: flow-blijvende innerlijke hartbedragen groei voor beiden.

Exclusief, op aanvraag en op maat.

Jouw inspirators zijn:
Trude Piepers voor de kinderen: www.groeinaarverlichting.be 
Veronique Wittezaele voor de ouders: zijn.be