WORKSHOPS

In de nabije toekomst inspiratiedagen of avonden, weekends voor ouders, leerkrachten, logopedisten, geïnteresseerden

ANNULATIE

Vooraf annuleren
Indien u de inschrijving wenst te annuleren, neemt u schriftelijk contact op via trude@groeinaarverlichting.be ten laatste 14dagen voor het kamp. Wij storten in dat geval het inschrijvingsgeld terug op uw rekening of u schrijft in voor een volgend kamp.

Annuleren net voor de start van een kamp
Wenst u net voor de start van het kamp te annuleren, zal u het inschrijvingsgeld voor slechts 75% teruggestort krijgen (afhouding administratieve kosten). Indien er een doktersattest kan worden voorgelegd zal u het volledige inschrijvingsgeld teruggestort krijgen of de kans zich opnieuw in te schrijven voor een volgend kamp. Vergeet ook niet jouw rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te gebeuren erbij te noteren.

Afwezig tijdens het kamp
Indien u niet opdaagt voor het kamp en geen bewijs van annulatie kan voorleggen, betaalt u de volledige deelnameprijs.

Indien uw kind meer dan twee dagen afwezig is wegens ziekte of een ongeval, dan kan u mits doktersattest het inschrijvingsgeld terugkrijgen. Bezorg het doktersattest zeker tijdig aan de kampverantwoordelijke en vermeld het rekeningnummer waarop de terugbetaling dient te gebeuren.

Met vragen kan u steeds terecht op trude@groeinaarverlichting.be