Kinder-, jongeren- & opvoedcoaching

GROEI
Een kind/jongere moet veel leren op weg naar volwassenheid. Gedurende het hele proces kan er van alles gebeuren waardoor een kind/jongere zijn capaciteiten even niet (volledig) kan benutten.

Voor alle grote en kleine vragen (leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties) die ouders en kinderen/jongeren hebben tijdens het proces van opgroeien kunnen zij een beroep doen op de kinder-, jongeren- & opvoedcoach.

Kinderen/jongeren en hun ouders kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk consult. Bij een intakegesprek verkennen we samen de hulpvraag. Uitgangspunt is: ‘Wat heeft dit kind/ de jongere nodig?’ , ‘Wat heeft dit kind/de jongere te leren?'.

Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. De kinder- en jongerencoach hanteert hiervoor de voor het kind meest geschikte werkmethode.

Een kindercoach is een laagdrempelig en snel te bereiken hulpverlener. Deze hulp kan voor veel ouders het verschil maken.

De kindercoach geeft tips en advies vanuit 'Mindful Parenting' ofwel opvoeden met aandacht.
Hoe kan de relatie en het contact met je kind hierdoor rijker en dieper worden?

Hoe creëer je een omgeving die mindful is voor je kind?