Naar de kinder- & jongerencoach

Een kind/jongere moet veel leren op weg naar volwassenheid. Gedurende het hele proces kan er van alles gebeuren waardoor een kind/jongere zijn capaciteiten even niet (volledig) kan benutten.

Voor alle grote en kleine vragen (leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties) die ouders en kinderen/jongeren hebben tijdens het proces van opgroeien kunnen zij een beroep doen op de kinder-, jongeren- & opvoedcoach.

Kinderen/jongeren en hun ouders kunnen een afspraak maken voor een persoonlijk consult. Bij een intakegesprek verkennen we samen de hulpvraag. Uitgangspunt is: ‘Wat heeft dit kind/ de jongere nodig?’ , ‘Wat heeft dit kind/de jongere te leren?'.

Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. De kinder- en jongerencoach hanteert hiervoor de voor het kind meest geschikte werkmethode.

Een kindercoach is een laagdrempelig en snel te bereiken hulpverlener. Deze hulp kan voor veel ouders het verschil maken.

Contacteer de kindercoach via contact.

Mindfulcoaching

De kindercoach geeft tips en advies vanuit 'Mindful Parenting' ofwel opvoeden met aandacht.
Hoe kan de relatie en het contact met je kind hierdoor rijker en dieper worden?

Hoe creëer je een omgeving die mindful is voor je kind?

Ik leer leren!

Kinderen begrijpen beter hoe ze huiswerk kunnen plannen en maken, hoe ze omgaan met falen en motivatie en hoe ze concentratie een boost kunnen geven.

Je bent het meest van waarde voor een kind als het bij jou zichzelf mag zijn!

Terwijl we onze kinderen alles over het leven leren, leren onze kinderen ons waar het in het leven om draait.